Αθλητικός Σύλλογος Ποδοσφαίρου "ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΜΙΚΡΑΣ"

Ανακοίνωση για την 17 Νοεμβρίου 2017

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/11/2017 Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ.